FEIRA DE ASOCIACIONS EN CARBALLO

O Banco de Tempo de Carballo segue coa súa andadura. E para isto está a realizar labores de difusión.
Entre estas labores destaca a asistencia á Feira de Asociación, que organiza cada ano o Concello carballés na praza do Concello.
Nesta ocasión, o día escollido será o domingo 22 de novembro, coincidindo coa segunda feira do mes.
De igual xeito, estase a difundir a medida, de xeito constante na prensa de maior tirada de Bergantiños e nas emisoras de radio de maior audiencia.
Con todo isto preténdes facer chegar información do noso Banco de Tempo a toda a poboación de Carballo e dos seus arredores.
Contamos coa súa asistencia. Non se esqueza.